Cynseiliau ieithyddol ar y we

Mae Ifan Morgan Jones newydd gyhoeddi siart o’i hoff blogiau ar Golwg360 sy’n ddiddorol (er bod y dewisiadau bach yn drwm ar yr ochr sosejol, fel lot o bethau yng Nghymru batriarchaidd).

Mae fe’n dweud:

[…] Rhif 6: Quixotic Quisling
Efallai fod cynnwys blog ddwyieithog yn gosod cynsail peryglus […]

Wel, mae’n dibynnu ar bobol eraill. Hoffwn i feddwl bydd mwy o flogiau uniaith Saesneg ar y we yn dechrau cyhoeddi yn Gymraeg…

:-)

4 Comments

 1. Posted 21 Rhagfyr 2011 at 9:12 PM | Permalink

  Sosej? Dim diolch. Beth sy i bwdin?

 2. Posted 21 Rhagfyr 2011 at 9:19 PM | Permalink

  Pwynt da fod y rhestr yn dipyn o ‘sausage-fest’. Efallai fy mod i, yn ddiarwybod, wedi disgyn i’r un twll a detholwyr rhestr deg uchaf Sports Personality of the Year y BBC? Neu efallai mai dynion sy’n tueddu i gynnal blogiau yn y lle cyntaf?

  Beth bynnag, dewis personol yw’r rhestr – croeso i chi gynnig dewis amgen. :)

 3. Posted 22 Rhagfyr 2011 at 3:21 AM | Permalink

  O ran cenedl pobol sy’n blogio yn Gymraeg mae’n anodd i fod yn sicr achos mae’r data byth yn hollol gyflawn. Ond dyma’r ffigyrau sy’n seiliedig ar y categorïau Blog yn ôl cenedl ar Y Rhestr Hedyn ar hyn o bryd.

  Cyfanswm 346:
  Blog gan ddyn 125
  Blog gan fenyw 60
  Anhysbys/ansicr 106 (mae’r rhan fwyaf yn unigolion)
  Blog gan grwp 55

  Does dim prinder o flogwyr sy’n fenywod.
  :-)

 4. Posted 22 Rhagfyr 2011 at 8:55 AM | Permalink

  Wedi cael pip drwy’r rhestr uchod. Dw i’n gyfarwydd gyda’r rhan fwyaf o’r blogiau ond fyddwn i ddim yn newid fy rhestr 10 uchaf ryw lawer. Os ydi fy rhestr hoff flogiau yn digwydd bod yn ‘sosej-fest’, wel dyna ni. Dim ond fy hoff flogiau i ydyn nhw wedi’r cwbwl. Does dim seremoni wobrwyo fawreddog ym Mae Caerdydd. 😉