Tag Archives: gwe

Holi am gynnwys niche yn Gymraeg

Diolch i Ifan am ei sylw ar fy nghofnod diwethaf. Dw i wedi copi’r sylw. Rydyn ni’n siarad am rywbeth cyffredinol a phwysig ar y we Gymraeg, haeddu cofnod ar wahan. Darn o’r sylw: Mae hynny’n bwysig wrth gwrs ond mae yna berygl gyda gwefan Cymraeg eich bod chi’n mynd i niche o fewn niche. […]

Pam dylet ti agor dy broffil Twitter

Dw i wastad yn siomedig pan mae siaradwyr Cymraeg yn cau proffiliau nhw. Dw i’n dal i gasglu cofrestr o proffiliau Cymraeg. Ewch i’r gofrestr a darllena pobol eraill sy’n rhannu pethau. Diolch iddyn nhw. Dyn ni’n adeiladu’r rhwydwaith Cymraeg person wrth berson. Mae Twitter yn gweithio yn dda pan ti’n agor dy broffil i […]

Cofrestrau defnyddiol ar Hedyn

Dw i dal yn meddwl am y rhwydwaith Cymraeg arlein. Dw i newydd wedi creu tair cofrestr: Blogiau http://hedyn.net/cyfeirlyfr#blogiau Blogiau/gwefannau newyddion sy’n cysgu http://hedyn.net/cyfeirlyfr#blogiaugwefannau_newyddion_sy_n_cysgu Cofrestrau siaradwyr Cymraeg ar Twitter (cofrestr o gofrestrau!) http://hedyn.net/cyfeirlyfr#twitter Mae cofrestr fwyaf ar Twitter yw carlmorris/cymraeg gyda 262 siaradwr ar hyn o bryd. Maen nhw i gyd yn rhugl ac eithrio […]

Penblwydd hapus annwyl Metastwnsh

This is a happy birthday message to Metastwnsh, which is a web and technology blog. Penblwydd hapus Metastwnsh. Viva’r ail blwyddyn! Darllena cofnod llawn. Mae Metastwnsh yn chwilio am cyfranwyr hefyd. Allet ti helpu?