Tag Archives: Pakistan

Rhoddwch i’r gronfa llifogydd ym Mhakistan

Golwg360: “pryderon gynyddu am epidemig o golera yn y wlad ar ôl i’r achos cyntaf gael ei gadarnhau ddoe”. Rwyt ti’n gallu cyfrannu’r elusen Red Cross yma – un o’r elusennau sy’n gweithio yr ardal.